ROGObirdiaries
นกกระเต็น

ถิ่นอาศัยของนกกระเต็น

นกกระเต็น

 นกกระเต็นเป็นนกน้ำชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยตามแหล่งน้ำต่างๆ เช่น ลำคลอง หนอง บึง บ่อ ทะเลสาบ รวมไปถึงพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ เช่น ป่าชายเลน ทุ่งนา สวนสาธารณะ ฯลฯ  นกกระเต็นมีถิ่นอาศัยทั่วโลก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา โดยพบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบนกกระเต็นอยู่ประมาณ 16 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ทั่วประเทศ

พฤติกรรมทั่วไปของนกกระเต็น

นกกระเต็น

นกกระเต็น เป็นนกที่ค่อนข้างสันโดษ มักพบอยู่โดดเดี่ยว ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ นกกระเต็นจะหากินตามแหล่งน้ำต่างๆ โดยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้หรือตอไม้ใกล้ริมฝั่งน้ำ เพื่อคอยจ้องมองหาเหยื่อ เมื่อเห็นเหยื่อก็จะโฉบเข้าจับด้วยปากที่ยาวแหลมคม นกกระเต็นเป็นนกที่บินได้เร็วและว่องไว มักบินวนเวียนอยู่เหนือแหล่งน้ำเพื่อหาเหยื่อ เมื่อพบเหยื่อก็จะโฉบเข้าจับอย่างรวดเร็วด้วยปาก เป็นนกที่ส่งเสียงร้องได้ไพเราะ เสียงร้องของนกกระเต็นแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป นกกระเต็นบางชนิดจะส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอาณาเขตหรือเพื่อเรียกคู่

ลักษณะของนกกระเต็น

นกกระเต็น
  • นกกระเต็นเป็นนกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • หัวโต คอสั้น
  • จะงอยปากยาวแหลมคม
  • ขนลำตัวมีสีสันสดใส
  • เป็นนกน้ำที่หากินตามแหล่งน้ำต่างๆ
  • บินได้เร็วและว่องไว
  • กินปลา กบ เขียด แมลงน้ำ และสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆ เป็นอาหาร
  • มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

อาหารของนกกระเต็น

นกกระเต็น

อาหารของนกกระเต็นส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก กบ เขียด แมลงน้ำ และสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆ บางครั้งก็กินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่า แย้ ฯลฯนกกระเต็นเป็นนกที่หากินตามแหล่งน้ำต่างๆ โดยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้หรือตอไม้ใกล้ริมฝั่งน้ำ เพื่อคอยจ้องมองหาเหยื่อ เมื่อเห็นเหยื่อก็จะโฉบเข้าจับอย่างรวดเร็วด้วยปาก นกกระเต็นสามารถโฉบจับเหยื่อได้ไกลถึง 2 เมต

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นกเขา