ROGObirdiaries
นกกระเรียน

ถิ่นกำเนิดของนกกระเรียน

ถิ่นกำเนิดของนกกระเรียนมี 2 ทวีปหลักๆ คือ ทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา นกกระเรียนในทวีปเอเชียมีมากกว่า 10 ชนิด พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงเอเชียตะวันออก นกกระเรียนในทวีปแอฟริกามีประมาณ 5 ชนิด พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่แอฟริกาเหนือ ไปจนถึงแอฟริกาใต้

นกกระเรียนมีกี่ชนิดในไทย

นกกระเรียน

นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Eastern Sarus Crane) พบกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

นกกระเรียน

นกกระเรียนขาว (Common Crane) พบกระจายพันธุ์ในทวีปยูเรเซีย ในประเทศไทยพบได้เฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะของนกกระเรียน

นกกระเรียน

นกกระเรียนเป็นนกขนาดใหญ่ ลำตัวสูง ขายาว คอยาว ปากยาวเรียว นกกระเรียนเป็นนกที่หากินตามทุ่งหญ้า กินพืชจำพวกเมล็ดพืช ใบไม้ และผลไม้เป็นอาหาร นกกระเรียนเป็นนกที่อพยพย้ายถิ่น ในช่วงฤดูหนาวจะอพยพไปหากินในเขตหนาว

การผสมพันธุ์นกกระเรียน

นกกระเรียน

นกกระเรียนพันธุ์ไทย จะเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน โดยตัวผู้และตัวเมียจะร่วมกันสร้างรังและเลี้ยงลูกนก รังของนกกระเรียนพันธุ์ไทยมักจะทำจากกิ่งไม้และใบไม้ วางอยู่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหรือทุ่งหญ้า นกกระเรียนพันธุ์ไทยจะวางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ไข่ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยมีสีขาว 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นกกระจิบ