ROGObirdiaries
นกเหยี่ยว

ถิ่นกำเนิดนกเหยี่ยว

ถิ่นกำเนิดของนกเหยี่ยวนั้นกระจายอยู่ทั่วโลก พบได้ในทุกทวีปยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา เหยี่ยวบางชนิดเป็นนกอพยพ มักอพยพไปหากินในเขตร้อนในช่วงฤดูหนาว และอพยพกลับมายังเขตหนาวในช่วงฤดูร้อน ในประเทศไทยพบนกเหยี่ยวได้ประมาณ 10 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ทั่วประเทศ เหยี่ยวที่พบได้บ่อย ได้แก่ เหยี่ยวเพเรกริน เหยี่ยวนกเขา เหยี่ยวทะเล และเหยี่ยวดำ

ลักษณะนกเหยี่ยว

นกเหยี่ยว
  • นกเหยี่ยวมีรูปร่างคล้ายกับอินทรี แต่มีขนาดเล็กกว่า มีจะงอยปากที่งองุ้ม มีกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรง บินได้อย่างรวดเร็ว กางปีกได้กว้างและยาว สามารถบินหรือเหินได้สูง และมีสายตาที่ดีมาก
  • นกเหยี่ยวมีขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาล สีดำ สีส้ม หรือสีขาว ขึ้นอยู่กับชนิดของนกเหยี่ยว
  • นกเหยี่ยวเพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย
  • นกเหยี่ยวมีความยาวประมาณ 15-60 เซนติเมตร
  • นกเหยี่ยวมีปีกกว้างประมาณ 50-150 เซนติเมตร
  • นกเหยี่ยวมีน้ำหนักประมาณ 50-1,500 กรัม

พฤติกรรมของนกเหยี่ยว

นกเหยี่ยว

นกเหยี่ยวเป็นนกล่าเหยื่อ มักหากินในเวลากลางวัน โดยจะใช้สายตาที่ดีมากในการมองหาเหยื่อจากระยะไกล เมื่อพบเหยื่อจะบินโฉบลงจากฟ้าอย่างรวดเร็วเพื่อจับเหยื่อ นกเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรง ใช้ในการจับเหยื่อไว้ไม่ให้หลุดมือ

ประโยชน์ของนกเหยี่ยว

นกเหยี่ยว
  • ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก นกเหยี่ยวเป็นสัตว์นักล่า มักหากินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก สัตว์ฟันแทะ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำ การล่าเหยื่อของนกเหยี่ยวช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
  • ช่วยลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร สัตว์ขนาดเล็กบางชนิด เช่น หนู นก แมลง อาจเป็นศัตรูพืชที่ทำลายพืชผลทางการเกษตร การล่าเหยื่อของนกเหยี่ยวช่วยช่วยลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร
  • เป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง นกเหยี่ยวเป็นสัตว์ที่แข็งแรง ปราดเปรียว และสวยงาม จึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง แต่การเลี้ยงนกเหยี่ยวจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อาหารนกเหยี่ยว

นกเหยี่ยว

ชนิดของเหยื่อที่นกเหยี่ยวกินจะแตกต่างกันไปตามชนิดของนกเหยี่ยว ตัวอย่างเช่น เหยี่ยวเพเรกริน ซึ่งเป็นนกที่บินได้เร็วที่สุดในโลก มักล่านกขนาดเล็ก เช่น นกกระทา หรือนกนางนวล เป็นต้น เหยี่ยวดำ ซึ่งเป็นนกที่หากินใกล้แหล่งน้ำ มักล่าปลา หรือสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด เป็นต้น เหยี่ยวกิ้งก่า ซึ่งเป็นนกที่หากินในป่า มักล่ากิ้งก่า หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เป็นต้น

การอนุรักษ์นกเหยี่ยว

นกเหยี่ยว

การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย นกเหยี่ยวจำเป็นต้องมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยและหากิน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของนกเหยี่ยว เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรม การศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกเหยี่ยวจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการในการดำรงชีวิตของนกเหยี่ยวมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์นกเหยี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนกเหยี่ยวและโทษของการล่านกเหยี่ยว จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์นกเหยี่ยวให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นกกระจอกเทศ