ROGObirdiaries

ถึ่นกำเนิดนกเอี้ยง

นกเอี้ยง

นกเอี้ยงสาริกามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศอินเดีย อัฟกานิสถาน พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค และปัจจุบันได้ถูกนำเข้าไปในบางพื้นที่ที่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมด้วย

ลักษณะนกเอี้ยง

นกขนาดเล็กถึงกลาง มีลักษณะเด่นคือ มีขนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ปากและขาเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก นกเอี้ยงเป็นนกที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูง ชอบส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว

ประโยชน์ของนกเอี้ยง

นกเอี้ยงเป็นนกที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพืช และช่วยขับไล่นกอื่นๆ ที่เข้ามารบกวนผลผลิตทางการเกษตร

อาหารของนกเอี้ยง

นกเอี้ยงเป็นนกที่หากินเก่ง มักหากินอยู่ตามพื้นดิน ต้นไม้ หรือกองขยะ โดยจะใช้ปากและขาที่แข็งแรงในการคุ้ยหาอาหาร นกเอี้ยงเป็นนกที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพืช และช่วยขับไล่นกอื่นๆ ที่เข้ามารบกวนผลผลิตทางการเกษตร

การผสมพันธุ์ของนกเอี้ยง

การผสมพันธุ์ของนกเอี้ยงเป็นพฤติกรรมที่นกเอี้ยงทำเพื่อสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ลูกหลาน นกเอี้ยงเป็นนกที่จับคู่กันแบบผัวเดียวเมียเดียว โดยทั่วไปจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน ก่อนการผสมพันธุ์ นกเอี้ยงตัวผู้และตัวเมียจะแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีกัน เช่น กระโดดไปมา ร้องเพลง กระดกหาง และอวดขนที่สวยงาม นกเอี้ยงตัวผู้จะส่งเสียงร้องเพลงเกี้ยวพาราสีตัวเมีย หากตัวเมียสนใจก็จะตอบสนองด้วยการร้องเพลงตอบรับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นกกระทา