ROGObirdiaries
นกหงส์หยก Budgerigar

นกหงส์หยก

นกหงส์หยก (Budgerigar) เป็นนกแก้วขนาดเล็กในวงศ์นกแก้ว (Psittacidae) จัดเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุด มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 30-40 กรัม ขนมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ หัวและคอมีสีน้ำเงิน ใต้ท้องมีสีเหลือง มีสีสันสวยงาม นกหงส์หยกเป็นนกที่ฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้พูดได้หลายคำ นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นนกที่น่ารัก เลี้ยงง่าย กินอาหารง่าย และไม่ส่งเสียงดังมากนัก นกหงส์หยกมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

นกหงส์หยกเป็นนกที่อาศัยอยู่ในฝูงใหญ่ นกหงส์หยกเป็นนกที่กินเมล็ดพืช นกหงส์หยกจะสร้างรังตามต้นไม้หรือโพรงไม้ นกหงส์หยกจะออกไข่ครั้งละ 4-10 ฟอง นกหงส์หยกจะเลี้ยงลูกอ่อนเป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์

นกหงส์หยกถูกนำเข้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงครั้งแรกในทวีปยุโรปในศตวรรษที่ 18 นกหงส์หยกได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างรวดเร็ว นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เลี้ยงง่าย กินอาหารง่าย และไม่ส่งเสียงดังมากนัก นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศทั่วโลก

การเลี้ยงนกหงส์หยกควรเลี้ยงไว้ในกรงขนาดใหญ่ มีที่สำหรับบินเล่น ควรมีไม้สำหรับเกาะ อาหารของนกหงส์หยกคือเมล็ดพืช เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวฟ่าง เมล็ดหญ้า ผักสด เช่น ผักกาด แครอท แตงกวา ผลไม้ เช่น มะละกอ แตงโม ส้ม นกหงส์หยกควรได้รับน้ำสะอาดให้เพียงพอทุกวัน

นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เลี้ยงง่าย และไม่ส่งเสียงดังมากนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเสน่ห์มาก สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับเจ้าของได้ นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้พูดได้หลายคำ นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นนกที่น่ารัก เลี้ยงง่าย และไม่ส่งเสียงดังมากนัก

นกหงส์หยก Budgerigar

วิธีเลี้ยงนกหงส์ที่เหมาะสม

 • เลี้ยงนกหงส์หยกไว้ในกรงขนาดใหญ่ มีที่สำหรับบินเล่น ควรมีไม้สำหรับเกาะ

 • อาหารของนกหงส์หยกคือเมล็ดพืช เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวฟ่าง เมล็ดหญ้า ผักสด เช่น ผักกาด แครอท แตงกวา ผลไม้ เช่น มะละกอ แตงโม ส้ม

 • นกหงส์หยกควรได้รับน้ำสะอาดให้เพียงพอทุกวัน

 • ทำความสะอาดกรงนกหงส์หยกเป็นประจำ

 • เล่นกับนกหงส์หยกเป็นประจำ

 • พูดคุยกับนกหงส์หยกเป็นประจำ

 • พานกหงส์หยกไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ

การเลี้ยงนกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่สนุกและน่าตื่นเต้น นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เลี้ยงง่าย และไม่ส่งเสียงดังมากนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก

ประวัตินกหงส์หยก

นกหงส์หยกเป็นนกแก้วขนาดเล็กในวงศ์นกแก้ว (Psittacidae) จัดเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุด มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย นกหงส์หยกถูกนำเข้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงครั้งแรกในทวีปยุโรปในศตวรรษที่ 18 นกหงส์หยกได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างรวดเร็ว นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เลี้ยงง่าย กินอาหารง่าย และไม่ส่งเสียงดังมากนัก นกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศทั่วโลก

นกหงส์หยก Budgerigar

ลักษณะของนกหงส์หยก

นกหงส์หยกเป็นนกแก้วขนาดเล็ก มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 30-40 กรัม ขนมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ หัวและคอมีสีน้ำเงิน ใต้ท้องมีสีเหลือง มีสีสันสวยงาม นกหงส์หยกเป็นนกที่ฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้พูดได้หลายคำ

นกหงส์หยกเป็นนกแก้วขนาดเล็ก มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 30-40 กรัม

ขนมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ หัวและคอมีสีน้ำเงิน ใต้ท้องมีสีเหลือง มีสีสันสวยงาม

นกหงส์หยกเป็นนกที่ฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้พูดได้หลายคำ

นกหงส์หยกเป็นนกที่ร่าเริงและชอบเล่น

นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสะอาดมาก นกหงส์หยกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความสะอาดขนของตัวเอง

นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสังคม นกหงส์หยกจะมีความสุขมากหากได้อยู่ร่วมกับนกหงส์หยกตัวอื่น

นกหงส์หยกเป็นนกที่มีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

พฤติกรรมของนกหงส์หยก

นกหงส์หยกเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นมิตรและเข้ากับคนง่าย นกหงส์หยกเป็นนกที่ฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้พูดได้หลายคำ นกหงส์หยกเป็นนกที่ร่าเริงและชอบเล่น นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสะอาดมาก นกหงส์หยกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความสะอาดขนของตัวเอง นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสังคม นกหงส์หยกจะมีความสุขมากหากได้อยู่ร่วมกับนกหงส์หยกตัวอื่น

นกหงส์หยก Budgerigar

นกหงส์หยกเป็นนกที่ร่าเริงและชอบเล่น นกหงส์หยกจะชอบบินเล่นและปีนป่าย นกหงส์หยกจะชอบเล่นกับของเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ

นกหงส์หยกเป็นนกที่ฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้พูดได้หลายคำ นกหงส์หยกสามารถเรียนรู้คำพูดได้ตั้งแต่ 10-20 คำ นกหงส์หยกสามารถเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ เช่น นั่ง นอน กิน ดื่ม บิน ฯลฯ

นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสะอาดมาก นกหงส์หยกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความสะอาดขนของตัวเอง นกหงส์หยกจะทำความสะอาดขนของตัวเองวันละหลายครั้ง

นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสังคม นกหงส์หยกจะมีความสุขมากหากได้อยู่ร่วมกับนกหงส์หยกตัวอื่น นกหงส์หยกสามารถเลี้ยงเป็นคู่หรือเป็นฝูงได้ นกหงส์หยกจะเล่นด้วยกัน ปีนป่ายด้วยกัน และทำความสะอาดขนด้วยกัน

เคล็ดลับในการเลี้ยงนกหงส์หยก

 • เลือกซื้อนกหงส์หยกจากร้านที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านกหงส์หยกมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค
 • จัดหากรงขนาดใหญ่ให้นกหงส์หยก กรงควรมีขนาดอย่างน้อย 24x18x18 นิ้ว กรงควรมีของเล่นให้นกหงส์หยกเล่นเพื่อไม่ให้เบื่อ
 • อาหารของนกหงส์หยกควรเป็นอาหารสำหรับนกแก้วโดยเฉพาะ อาหารควรมีสารอาหารครบถ้วน นกหงส์หยกควรได้รับอาหารวันละ 2 ครั้ง
 • ให้น้ำสะอาดแก่นกหงส์หยกทุกวัน น้ำควรเปลี่ยนใหม่ทุกวัน
 • พานกหงส์หยกออกบินเล่นอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง นกหงส์หยกต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
 • พูดคุยกับนกหงส์หยกเป็นประจำ นกหงส์หยกสามารถเรียนรู้คำพูดได้หลายคำ
 • พานกหงส์หยกไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพ

การเลี้ยงนกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่ แต่นกหงส์หยกสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มเติมในการเลี้ยงนกหงส์หยก

 • นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสังคม นกหงส์หยกจะมีความสุขมากหากได้อยู่ร่วมกับนกหงส์หยกตัวอื่น
 • นกหงส์หยกเป็นนกที่ฉลาดมาก นกหงส์หยกสามารถเรียนรู้และฝึกหัดให้ทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย เช่น พูด เล่นของเล่น ฯลฯ
 • นกหงส์หยกเป็นนกที่รักสะอาดมาก นกหงส์หยกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความสะอาดขนของตัวเอง
 • นกหงส์หยกเป็นนกที่รักเสียงเพลง นกหงส์หยกจะชอบฟังเพลง
 • นกหงส์หยกเป็นนกที่รักความอบอุ่น นกหงส์หยกควรอยู่ในที่ที่อบอุ่นและไม่มีลม

การเลี้ยงนกหงส์หยกเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นประสบการณ์ที่สนุกและ rewarding นกหงส์หยกสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นกแก้ว