ROGObirdiaries
นกฮูก

ถิ่นกำเนิดนกฮูก

นกฮูก

นกฮูกมีถิ่นกำเนิดที่หลายทวีปทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่จะพบได้ในภาคเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป โดยทั่วไปแล้วนกฮูกจะสร้างรังขนาดใหญ่บนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า และมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้มากๆ ที่ไม่ถูกทำลายโดยมนุษย์ 

ลักษณะของนกฮูก

นกฮูก
  • หัว มีลักษณะกลม มีดวงตาขนาดใหญ่และนูนออกมา ดวงตาของนกฮูกมีรูม่านตาทรงกลม และสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนได้ดีกว่ามนุษย์ถึง 100 เท่า นกฮูกบางชนิดมีขนที่หัวคล้ายหูยื่นออกมา ซึ่งอาจใช้ในการช่วยในการได้ยิน
  • ปาก มีปากงุ้มแหลม ใช้สำหรับจับเหยื่อ
  • กรงเล็บ มีลักษณะแหลมคม ใช้สำหรับจับเหยื่อ
  • ปีก มีขนปีกอ่อนนุ่ม ช่วยให้บินได้เงียบเพื่อไม่ให้เหยื่อรู้ตัว
  • หาง มีขนหางยาวช่วยในการทรงตัวขณะบิน

อาหารนกฮูก

นกฮูก

นกฮูกเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน โดยใช้ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมในการล่าเหยื่อ เหยื่อของนกฮูก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู กระรอก กระต่าย นก และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู คางคก กบ เป็นต้น นกฮูกจะจับเหยื่อด้วยกรงเล็บแล้วจิกกินเป็นอาหาร นกฮูกบางชนิดจะสำรอกส่วนของเหยื่อที่ไม่ย่อยออกมาเป็นก้อนที่เรียกว่า “ก้อนมูลนกฮูก”

นกฮูกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

นกฮูก

นกฮูกเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยเป็นสัตว์ที่คอยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลหรือสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ได้ นอกจากนี้ นกฮูกยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและความลึกลับในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก

การสืบของพันธุ์ของนกฮูก

นกฮูก

นกฮูกเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์แบบผัวตัวเมีย นกฮูกตัวผู้และตัวเมียจะผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของนกฮูก โดยทั่วไปแล้ว นกฮูกจะเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน นกฮูกตัวผู้จะร้องเพลงเพื่อดึงดูดตัวเมีย นกฮูกตัวเมียจะเลือกตัวผู้ที่มีเสียงร้องไพเราะที่สุด นกฮูกตัวผู้และตัวเมียจะจับคู่กันและอยู่ด้วยกันตลอดช่วงฤดูผสมพันธุ์และเลี้ยงลูก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : ค้างคาว