ROGObirdiaries
นกเพนกวิน

นกเพนกวิน

เพนกวิน เป็นนกที่อยู่ในวงศ์ Spheniscidae อันดับ Sphenisciformes นกเพนกวินเป็นนกที่อาศัยอยู่ในซีกโลกใต้ และยังเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าทึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของทวีปแอนตาร์กติกา มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของทวีปแอนตาร์กติกา นกเพนกวินเป็นนกที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักที่ทำให้นกเพนกวินใกล้สูญพันธุ์คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางน้ำ และการล่าสัตว์ นกเพนกวินเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางนิเวศและทางวัฒนธรรม จำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์

ลักษณะเด่นของนกเพนกวิน

นกเพนกวิน
  • เป็นนกที่บินไม่ได้ นกเพนกวินมีปีกที่มีลักษณะคล้ายครีบ ใช้ในการว่ายน้ำเท่านั้น
  • มีขนสีขาวดำสลับกัน ขนสีขาวช่วยพรางตัวไม่ให้นักล่ามองเห็นได้ ขนสีดำช่วยดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • มีร่างกายที่หนาแน่น ร่างกายของนกเพนกวินมีไขมันจำนวนมาก ช่วยในการเก็บความร้อนร่างกาย
  • มีขาที่สั้น ขาของนกเพนกวินสั้น ใช้เดินบนพื้นดินหรือบนน้ำแข็ง
  • มีหางที่สั้น หางของนกเพนกวินสั้น ใช้ช่วยในการทรงตัวขณะว่ายน้ำ
  • มีจมูกที่ยาว จมูกของนกเพนกวินยาว ช่วยในการหายใจขณะว่ายน้ำ
  • มีดวงตาที่ใหญ่ ดวงตาของนกเพนกวินใหญ่ ช่วยในการมองเห็นในที่มืด

ถิ่นที่อยู่ของนกเพนกวิน

นกเพนกวิน

นกเพนกวินเป็นนกที่อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาและเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรใต้ นกเพนกวินส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา บริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ นกเพนกวินบางชนิดสามารถพบได้ในเขตร้อน เช่น นกเพนกวินกาลาปาโกส ซึ่งพบได้ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตร นกเพนกวินอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -5 ถึง 5 องศาเซลเซียส นกเพนกวินมีร่างกายที่หนาแน่นและมีไขมันจำนวนมาก ช่วยในการเก็บความร้อนร่างกาย

พฤติกรรมของนกเพนกวิน

นกเพนกวิน

นกเพนกวินเป็นสัตว์สังคม มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ นกเพนกวินเป็นสัตว์ที่สื่อสารกันโดยใช้เสียงและท่าทางต่างๆ นกเพนกวินจะส่งเสียงร้องเพื่อเตือนภัยหรือเพื่อสื่อสารกับนกตัวอื่นๆ นกเพนกวินบางชนิดจะมีท่าทางต่างๆ เพื่อแสดงอารมณ์ เช่น ท่าทางเต้นรำเพื่อดึงดูดคู่ครอง

อาหารของนกเพนกวิน

นกเพนกวิน

นกเพนกวินจะกินปลาเป็นอาหารหลัก ปลาที่นกเพนกวินชอบกิน ได้แก่ ปลาแอนตาร์กติกซิลเวอร์ฟิช ปลาคอดน้ำแข็ง และปลาหมึก นกเพนกวินจะกินกุ้งเป็นอาหารรองลงมา กุ้งที่นกเพนกวินชอบกิน ได้แก่ กุ้งอาร์กติก และกุ้งแพลงก์ตอน นกเพนกวินจะกินปลาหมึกเป็นอาหารเสริม ปลาหมึกที่นกเพนกวินชอบกิน ได้แก่ ปลาหมึกเกลเชีย และปลาหมึกตะขอหนวดยาว และนกเพนกวินจะออกหาอาหารในทะเล โดยดำน้ำลงไปหาเหยื่อ นกเพนกวินสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 250 เมตร และสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

การผสมพันธุ์ของนกเพนกวิน

นกเพนกวิน

นกเพนกวินเป็นนกที่ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน นกเพนกวินจะสร้างรังโดยขุดหลุมบนพื้นดินหรือบนโขดหิน นกเพนกวินตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่ของนกเพนกวินมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร และหนักประมาณ 50 กรัม หลังจากไข่ฟักออกมาแล้ว พ่อแม่นกจะช่วยกันกกไข่เป็นเวลา 55 วัน ลูกนกเพนกวินจะฟักออกมาจากไข่เป็นลูกนกที่มีขนเพียงเล็กน้อย พ่อแม่นกจะช่วยกันป้อนอาหารและปกป้องลูกนก ลูกนกเพนกวินจะเจริญเติบโตและสามารถบินได้เมื่ออายุประมาณ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Birdiaries.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นกยูง